FÖRETAGET

GDI är ett familjeägt företag som har Gnosjö som utgångspunkt för sin verksamhet.

– Vi är själva intresserade av hästsport och upptäckte att vid hästhoppning kunde
utrustningen förbättras, både när det gäller säkerhet och lättanvändbarhet.

Det var upprinnelsen till GDI-säkerhetskållan som är en skålla som passar för både 
häst och ponny. Skållan är godkänd sedan 1996 av Statens Provningsanstalt, SP, enligt 
Ridsportförbundets regler.

– Vi kommer i framtiden att utöka vår försäljning till ett flertal länder i Europa, men
det viktigaste för oss är nöjda kunder och att förbättra säkerheten vid hästhoppning.